Brochurer & foldere

Der er mange forskellige måder at præsentere virksomhedens produkter / ydelser på. En brochure eller en folderkan være en god platform, som kan bruges til omdeling, direct marketing, på messer, salgmøder og mange andre tiltag.

Ved udarbejdelse af virksomhedens nye brochure / folder er det vigtigt, at holde fokus på hvorledes budskabet kommunikeres. Det skal gøres enkelt og knivskarpt, så det ikke drukner i mængden. Det er også vigtigt at bevare en grafisk genkendelighed fra de øvrige markedsføringstiltag. Den grafiske profil / identitet for virksomheden skal gennemsyre alle aspekter af markedsføring, hvadenten det er den nye brochure / folder man står med i hånden eller om man ser en annonce i avisen, et visitkort eller besøger hjemmesiden, skal der være genkendelighed.

 

Hvorfor genkendelighed?

Genkendelighed i alle markedsføringtiltag er så utrolig vigtig, fordi det skaber tillid. Jo mere genkendelig den visueller identitet er, jo mere tryg er kunderne ved at handle med virksomheden, fordi kunde føler, de kender virksomheden.


KUNDECASES:

RØDEGÅRD KURSUSCENTER

Rødegård Kursucenter - præsentationsfolder

Folder til præsentation af kursuscentret.